วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

ปัญหาขยะล้นหาดบางแสน

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายหาดในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมาก และเป็นปัญหาที่สำคัญที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูและช่วยกันอนุรักษ์ สิ่งที่พบเห็นเป็นประจำ นั้นก็คือ ขยะ ที่ทำให้เกิดความสกปรกและทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นบริเวณชายหาดหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆในทะเล ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วนเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ ที่เจตนาทิ้งขยะลงสู่ทะเล แม่น้ำ หรือบนชายหาด อีกทั้งขยะบางชนิดยังเป็นอันตราย เช่น สิ่งตกข้างจากสารเคมี เศษอวน หรือเศษแก้ว จึงส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย

จากการสำรวจสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายหาด โดยชายหาดที่พบขยะมากและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนั้นก็คือ ชายหาดทะเลบางแสน จังหวัดชลบุรี ปัญหาขยะล้นหาด บางแสนนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแล้ว ขยะที่เป็นปัญหาบริเวณชายหาดบางแสนนั้นส่วนใหญ่มาจากบางปะกง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดซึ่งคนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำบางประกงแล้วไหลมาลงสู่ทะเลบางแสน เนื่องจากทะเลบางแสนเป็นแอ่งกระทะ จึงทำให้ขยะถูกคลื่นซัดมากองอยู่บนชายหาดจำนวนมาก ขยะที่พบมากที่สุดเป็นกล่องพลาสติก แสม ท่อนไม้ที่ไหลตามน้ำมาลงที่ทะเลบางแสนและบางครั้งก็มีผักตบชวาซึ่งสันนิษฐานได้เลยว่ามาจากแหล่งน้ำจืด ซึ่งขยะนั้นจะมีจำนวนมากในช่วงมีมรสุมพายุหรือช่วงฝนตกหนักซึ่งขยะจะไหลมาตามน้ำและพัดเข้าไปบริเวณชายหาด หน่วยงานที่ดูแลและแก้ไขปัญหาคือ เทศบาลตำบลแสนสุข วิธีการแก้ปัญหาขยะ คือ ใช้รถเก็บขยะของเทศบาลและให้คนงานของเทศบาลเดินเก็บ วันละ 2 รอบ ตอนเช้าและตอนเย็น ทุกวัน และบางวันก็มีอาจารย์พานักเรียนมาช่วยกันเก็บขยะด้วย ทางเทศบาลแสนสุขได้ดำเนินการแก้ปัญหาขยะบริเวณชายหาด โดยการสร้างทุ่นดักจับขยะไว้กลางทะเล เพื่อดักจับขยะจากท้องทะเลที่จะลอยเข้ามาติดชายหาด โดยการเก็บขยะที่ติดอยู่กับทุ่นเทศบาลจะมีเรือลอยออกไปเก็บ แต่ปัจจุบันนี้ทุ่นดักจับขยะชำรุดไม่สามารถดักจับขยะที่ลอยมาจากกลางทะเลได้เป็นเวลานาน 5 ถึง 6 แล้ว เนื่องจากชาวประมงแกะตาข่ายจนขาด จึงไม่สามารถดักจับขยะได้ จึงทำให้ขยะที่มาจากแหล่งน้ำอื่นๆ ลอยเข้ามาเกลื่อนบริเวณชายหาด และขยะที่ลอยมานั้นล้วนเป็นขยะที่ย่อยสลายยากต้องใช้เวลาหลายสิบปี จึงจะสามารถย่อยสลายได้หมด เพราะว่าสภาพขยะที่พบนั้นส่วนมากจะเป็นกล่องโฟม และวัสดุอุปกรณ์ในครัวเรือน และตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณในการสร้างทุ่นดักจับขยะได้ใหม่เพราะต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงหรือสร้างใหม่เป็นมาก

ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สำคัญที่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งหาทางแก้ไขซึ่งนับวันยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทะเลบางแสนและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆในทะเลได้ ดังนั้นทุกฝ่ายควรร่วมมือและช่วยกันแก้ไขปัญหา ไม่ทิ้งขยะในทะเลหรือบริเวณชายหาด ร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลให้สวยงามต่อไป

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์


สัปดาห์ที่ 8

เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยสื่อเสียง

ฟังสื่อเสียงแล้วทำเป็น Mind Map สรุป เรื่องหน้าที่ของพ่อแม่และลูกที่ดี

และแก้ไขไฟริษยาได้อย่างไร

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์


สัปดาห์ที่ 6

แต่ละกลุ่มรายงาน Mindmap
เรื่อง คำพ่อสอน ที่แต่ละคนในกลุ่ม
ได้วิเคราะห์มานำเสนอ

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 5 คำพ่อสอน : ความเจริญกับศีลธรรม

นางสาวกมลวรรณ สังคง การศึกษาที่ดีแก่เยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 5
อาจารย์สอนการใช้โปรแกรม MindManager
วิธีการใช้และขั้นตอนต่างๆ
ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
จากการอ่านหนังสือ 9 คำพ่อสอน
และนำเสนองานด้วยโปรแกรม MindManager

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 3
ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
การเลืกสรรข้อมูล IT
การสร้าง Blog - e - Portfolio

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 2
วันนี้มาเรียนที่สำนักหอสมุด
เรียนการสืบค้นข้อมูลทาง IT
เทคนิคในการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
การสืบค้นวิทยานิพนธ์ทั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา
และทั่วประเทศด้วย
และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลสังคมศาสตร์

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1
ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา
รู้ความหมายของการวิเคราะห์ สังเคราะห์
อาจารย์ให้ดูวีดีโอ 9 คำพ่อสอน
แล้วให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์เนื้อหา
เป็นMind map

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

ความเพียร การสร้างตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่สร้างแค่วันเดียว ต้องใช่เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความเสียสละอดทน
และที่สำคัญที่สุด คือ ความอดทน คือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์นี้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การเลือกสรรข้อมูลทาง IT
อาจารย์สอนการ dowload video จาก youtube และสอนวิธีการนำ
video มาใส่ใน blog การลงโปรแกรม MindManager
ทำ Mindmap ด้วยโปรแกรม Mindmanager freemind

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวกมลวรรณ สังคง
ชื่อเล่น กื๊บ
เกิดวันที่ 4 มิถุนายน 2533
บ้านเลขที่ 60/ 14 ม. 8
ต.ถำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร 62110
กรุ๊ปเลือด โอ
งานอดิเรก อ่านนวนิยาย ฟังเพลง ดูทีวี
สีที่ชอบ สีส้ม
E-mail
Gryffindor_34@hotmail.com
คณะศึกษาศาสตร์เอกการสอนวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา

ความคาดหวังของรายวิชา

1. ได้รับความรู้ทั้งการปฏิบัติและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้

3. สามารถนำทักษะที่ได้ในวิชานี้ไปปรับใช้กับการรียนในวิชาอื่นๆได้

4. ได้ทักษะในการสืบค้นข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น