วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

ความเพียร การสร้างตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่สร้างแค่วันเดียว ต้องใช่เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความเสียสละอดทน
และที่สำคัญที่สุด คือ ความอดทน คือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์นี้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การเลือกสรรข้อมูลทาง IT
อาจารย์สอนการ dowload video จาก youtube และสอนวิธีการนำ
video มาใส่ใน blog การลงโปรแกรม MindManager
ทำ Mindmap ด้วยโปรแกรม Mindmanager freemind

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวกมลวรรณ สังคง
ชื่อเล่น กื๊บ
เกิดวันที่ 4 มิถุนายน 2533
บ้านเลขที่ 60/ 14 ม. 8
ต.ถำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร 62110
กรุ๊ปเลือด โอ
งานอดิเรก อ่านนวนิยาย ฟังเพลง ดูทีวี
สีที่ชอบ สีส้ม
E-mail
Gryffindor_34@hotmail.com
คณะศึกษาศาสตร์เอกการสอนวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา

ความคาดหวังของรายวิชา

1. ได้รับความรู้ทั้งการปฏิบัติและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้

3. สามารถนำทักษะที่ได้ในวิชานี้ไปปรับใช้กับการรียนในวิชาอื่นๆได้

4. ได้ทักษะในการสืบค้นข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น