วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

ปัญหาขยะล้นหาดบางแสน

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายหาดในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมาก และเป็นปัญหาที่สำคัญที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูและช่วยกันอนุรักษ์ สิ่งที่พบเห็นเป็นประจำ นั้นก็คือ ขยะ ที่ทำให้เกิดความสกปรกและทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นบริเวณชายหาดหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆในทะเล ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วนเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ ที่เจตนาทิ้งขยะลงสู่ทะเล แม่น้ำ หรือบนชายหาด อีกทั้งขยะบางชนิดยังเป็นอันตราย เช่น สิ่งตกข้างจากสารเคมี เศษอวน หรือเศษแก้ว จึงส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย

จากการสำรวจสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายหาด โดยชายหาดที่พบขยะมากและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนั้นก็คือ ชายหาดทะเลบางแสน จังหวัดชลบุรี ปัญหาขยะล้นหาด บางแสนนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแล้ว ขยะที่เป็นปัญหาบริเวณชายหาดบางแสนนั้นส่วนใหญ่มาจากบางปะกง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดซึ่งคนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำบางประกงแล้วไหลมาลงสู่ทะเลบางแสน เนื่องจากทะเลบางแสนเป็นแอ่งกระทะ จึงทำให้ขยะถูกคลื่นซัดมากองอยู่บนชายหาดจำนวนมาก ขยะที่พบมากที่สุดเป็นกล่องพลาสติก แสม ท่อนไม้ที่ไหลตามน้ำมาลงที่ทะเลบางแสนและบางครั้งก็มีผักตบชวาซึ่งสันนิษฐานได้เลยว่ามาจากแหล่งน้ำจืด ซึ่งขยะนั้นจะมีจำนวนมากในช่วงมีมรสุมพายุหรือช่วงฝนตกหนักซึ่งขยะจะไหลมาตามน้ำและพัดเข้าไปบริเวณชายหาด หน่วยงานที่ดูแลและแก้ไขปัญหาคือ เทศบาลตำบลแสนสุข วิธีการแก้ปัญหาขยะ คือ ใช้รถเก็บขยะของเทศบาลและให้คนงานของเทศบาลเดินเก็บ วันละ 2 รอบ ตอนเช้าและตอนเย็น ทุกวัน และบางวันก็มีอาจารย์พานักเรียนมาช่วยกันเก็บขยะด้วย ทางเทศบาลแสนสุขได้ดำเนินการแก้ปัญหาขยะบริเวณชายหาด โดยการสร้างทุ่นดักจับขยะไว้กลางทะเล เพื่อดักจับขยะจากท้องทะเลที่จะลอยเข้ามาติดชายหาด โดยการเก็บขยะที่ติดอยู่กับทุ่นเทศบาลจะมีเรือลอยออกไปเก็บ แต่ปัจจุบันนี้ทุ่นดักจับขยะชำรุดไม่สามารถดักจับขยะที่ลอยมาจากกลางทะเลได้เป็นเวลานาน 5 ถึง 6 แล้ว เนื่องจากชาวประมงแกะตาข่ายจนขาด จึงไม่สามารถดักจับขยะได้ จึงทำให้ขยะที่มาจากแหล่งน้ำอื่นๆ ลอยเข้ามาเกลื่อนบริเวณชายหาด และขยะที่ลอยมานั้นล้วนเป็นขยะที่ย่อยสลายยากต้องใช้เวลาหลายสิบปี จึงจะสามารถย่อยสลายได้หมด เพราะว่าสภาพขยะที่พบนั้นส่วนมากจะเป็นกล่องโฟม และวัสดุอุปกรณ์ในครัวเรือน และตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณในการสร้างทุ่นดักจับขยะได้ใหม่เพราะต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงหรือสร้างใหม่เป็นมาก

ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สำคัญที่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งหาทางแก้ไขซึ่งนับวันยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทะเลบางแสนและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆในทะเลได้ ดังนั้นทุกฝ่ายควรร่วมมือและช่วยกันแก้ไขปัญหา ไม่ทิ้งขยะในทะเลหรือบริเวณชายหาด ร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลให้สวยงามต่อไป