วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

ความเพียร การสร้างตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่สร้างแค่วันเดียว ต้องใช่เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความเสียสละอดทน
และที่สำคัญที่สุด คือ ความอดทน คือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น