วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์นี้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การเลือกสรรข้อมูลทาง IT
อาจารย์สอนการ dowload video จาก youtube และสอนวิธีการนำ
video มาใส่ใน blog การลงโปรแกรม MindManager
ทำ Mindmap ด้วยโปรแกรม Mindmanager freemind

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น