วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1
ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา
รู้ความหมายของการวิเคราะห์ สังเคราะห์
อาจารย์ให้ดูวีดีโอ 9 คำพ่อสอน
แล้วให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์เนื้อหา
เป็นMind map

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น