วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์


สัปดาห์ที่ 8

เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยสื่อเสียง

ฟังสื่อเสียงแล้วทำเป็น Mind Map สรุป เรื่องหน้าที่ของพ่อแม่และลูกที่ดี

และแก้ไขไฟริษยาได้อย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น