วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์


สัปดาห์ที่ 6

แต่ละกลุ่มรายงาน Mindmap
เรื่อง คำพ่อสอน ที่แต่ละคนในกลุ่ม
ได้วิเคราะห์มานำเสนอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น